Základní pojmy Karate-Do

Kihon = nácvik základních technik a postojů

Kata = daná sestava cviků zaměřená na boj s více imaginárními útočníky

Kumite = volná forma boje

Řízené kumite: nácvik se soupeřem

Gohon = určená technika útoku i protiútoku, 5x na obě strany, na pátou techniku se provádí protiútok s kiai

Ippon = jeden útok / jeden protiútok

Jiyu = v postoji kamae, určena pouze technika útoku, obránce reaguje okamžitým blokem popř. ústupem a protiútokem. Vyšší forma kumite.

Útočná pásma

Jodan = Horní pásmo (hlava, krk)

Chudan = Střední pásmo (břicho nad obi, hrudník, záda)

Gedan = Spodní pásmo (od obi po kotníky) – v zápasové technice není povoleno – vyjma Ashi-barai (podmetu)

Postoje

Zenkutsu-Dachi = nazýván jako „přední postoj“, pokrčenou levou nohou vykročíme dopředu, holeň kolmo k podlaze, a přeneseme na ní 70% váhy těla, zadní noha je natažená, špičky směřují dopředu, postoj na šířku ramen

Kokutsu-Dachi = levou nohou vykročíme v přímém směru po lince dopředu, došlapujeme na špičku nohy, 70% váhy zůstává na zadní pokrčené noze, jejíž špička je kolmo vytočena k přední směřující dopředu

Kiba-Dachi = „jezdecký postoj“ (postoj obkročmo), váha spočívá na obou nohách stejně, stojíme v jedné linii, špičky směřují obě dopředu, kolena tlačíme od sebe

Techniky

Kopy

Mae-geri = přímý kop špičkou nohy (úderová plocha koshi)

Mae-ashi-geri = Mae-geri přední nohou

Mawashi-geri = obloukový kop (úderová plocha koshi, zápasově nárt)

Yoko-geri-Kekomi = tvrdý kop patou, ze skrčeného kolene přitaženého k hrudníku, protočením boků a stojné nohy, stranou

Yoko-geri-Keage = kyvadlový kop, ze skrčeného kolene kyvadlově vykopneme stranou, úderová plocha sokuto (malíková hrana)

Ushiro-geri = kop patou vzad, zpravidla provádíme s otočením o 180°

Ura-mawashi-geri = obloukový kop vnitřní stranou (tzv. obrácené Mawashi-geri), úderová plocha – plocha chodidla nebo pata

Ushiro-ura-mawashi-geri = lidově řečeno „otočka“

Fumikomi = kop dupnutím, používá se k prošlápnutí kolene, nártu

Mikacuki-geri = obloukový srážecí kop, oblouk směřuje zvenku dovnitř / seshora dolů, úderová plocha – chodidlo

Hiza-geri = kop kolenem

Ashi-barai = podmet, závodně se smí provádět pouze do výšky soupeřova kotníku, úderová plocha chodidlo

Údery

Choku-cuki = základní technika, přímé údery střídavě levou a pravou rukou v postojích Schizentai nebo Kiba-dachi

Oi-cuki = přímý úder, vychází od boku přední nohy, v závěru rotace pěsti o 180°, úderová plocha seiken

Gyuaku-cuki = stejně jako oi-cuki, provádí se opačnou rukou nad zadní nohou – tzn. zavírá bok

Kizami-cuki = stejně jako oi-cuki , dráhu úderu protáhneme dál vytočením ramene

Shuto-uchi = sek malíkovou hranou

Haitó = obloukový úder zvenku dovnitř, úderová plocha haito

Nukite (gohon) = přímý úder konečky prstů – otevřená dlaň, prsty směřují dopředu

Teisho-cuki = úder spodní částí dlaně

Uraken-uchi = obloukový úder hřbetem pěsti

Tate-uraken-uchi = uraken-uchi vedené seshora dolů, pásmo jodan

Empi-uchi = úder loktem (dle označení mae, mawashi, yoko, ushiro, otoshi… provádíme do příslušného směru)

Age-cuki = již od boku otáčíme pěst hřbetem vzhůru a ruku směřujeme obloukem zespoda na bradu soupeře

Ura-cuki = „zvedák“, úder pěstí směřující hřbetem pěsti k soupeři, úhel v lokti 90°

Tate-cuki = jako oi-cuki , pěst se však otáčí pouze o 90°

Mawashi-cuki = obloukový úder pěstí např. na soupeřův spánek

Kagi-cuki = hákový úder pěstí, od boku obloukově před sebe, loket v pravém úhlu, úder končí na úrovni druhé strany boku

Yama-cuki = „U“ úder, oběma rukama před sebe, jedna směřuje jodan druhá chudan, předloktí rovnoběžně + pokrčené, hřbety rukou směrem ven

Awase-cuki = jako Yama-cuki, ale rozpětí rukou je menší, ruce více propnuté

Hasami-cuki = obouručný obloukový úder, vycházíme od boků půlkruhem směrem na soupeřova žebra, úderová plocha Sejkem

Kryty

Gedan-barai = obouručný obloukový úder, vycházíme od boků půlkruhem směrem na soupeřova žebra, úderová plocha seiken

Age-uke = kryjeme pásmo jodan, kryt vedeme od boku přes střed těla nad hlavu, v závěru rotace pěsti, úhel v lokti 90°

Soto-uke = kryt vedený obloukem seshora na pásmo chudan, úhel v lokti je po celou dobu 90°, v závěru rotace předloktí a pěsti

Uchi-uke = vnitřní obloukový blok začínáme nápřahem od opačného boku a přes střed těla vedeme kryt s následnou rotací, úhel v lokti 90°

Shuto-uke = kryt malíkovou hranou zevnitř směrem ven, nápřah dlaní k uchu, postupná rotace, úhel v lokti 90°

Morote-uke = napřahujeme oběma rukama, kryjící ruku napřahujeme k opačnému boku, podpůrnou ruku za sebe; kryjící rukou provádíme kryt v podobě uchi-uke, současně však podepíráme předloktí podpůrnou rukou (opřeme pěst nad loktem)

Juji-uke = obě ruce sevřené v pěst vychází od boků, před středem těla se překříží v zápěstí a vedeme kryt směrem nahoru nad hlavu s následnou rotací zápěstí (hřbety rukou směřují nahoru)

Povely

Hajime! = Začněte

Mawatte! = Obrat

Rei! = pozdrav, úklon

Yoi! = Pozor

Yame! = Stop, konec

Další pojmy

Budo = bojová umění

Bunkai = demonstrace významu KATA - pohybů s jedním, nebo více partnery (=aplikace na kata)

Dojo = místnost na cvičení, klub

Do = cesta

Karategi = Karate-oblek

Karateka = lidé provozující Karate

Kiai = nejvyšší bojové nasazení spojené s hlasitým výdechem a bojovým výkřikem

Kyu = žákovský stupeň

Dan = mistrovský stupeň