Etika Dojo

REI a SETSU

REI je založeno na respektování lidské důstojnosti a snahy k vyjádření této úcty. Je to cesta k zlepšení vztahů mezi jednotlivci a přispívající faktor k společenské harmonii.

SETSU je cesta vyjadřující tento koncept. Ten kdo praktikuje Karate-Do musí hlouběji porozumět myšlence REI a tím i mezilidským vztahům.

SAHÓ (REI v kumite): Útočník z SHIZENTAI HACHIJI DACHI přisouvá pravou nohu k levé do MUSUBI DACHI. Obránce přisouvá levou k pravé. Krátce se dívají do očí, následně se ukloní s viditelností soupeře na cca 1s a zpět. Útočník odsouvá pravou do HACHIJI DACHI, obránce levou. Během každého návratu do SHIZENTAI nádech a s došlapem výdech se zpevněným HARA.

 • Ukloň se "OSS!" před každým vstupem či odchodem z "DOJO"
 • Žákovské stupně uvnitř "DOJO" se vždy ukloní všem přicházejícím mistrovským stupňům (černým pásům) a nižší mistrovské stupně se ukloní vyšším
 • Dodržuj hierarchii žákovských a mistrovských stupňů - vyšší technické stupně jdou příkladem
 • Pozdě přicházející se nejprve posadí do "SEIZA" u vchodu "DOJO" a vyčká povelu instruktora. Následně se ukloní a připojí k ostatním. (Platí pro všechny žákovské stupně bez ohledu na kvalifikaci instruktora. Mistrovské stupně dodržují stejný postup v případě, že je instruktor rovného či vyššího stupně, jinak přichází do "DOJO" rovnou bez praktikování "SEIZA")
 • Vyšší mistrovský stupeň než je instruktor nebo čestný host stojí na začátku a konci tréninku vždy po boku instruktora
 • Na začátku i konci praktikuj SEIZA a MOKUSO: "SHO-MEN-NI-REI" (poklona před dojo-všichni), "SENSEI-NI-REI/O-TAGAI-NI-REI" (poklona instruktorovi/soupeři).
 • Každý instruktor mistrovského stupně (černý pás) je uvnitř "DOJO" oslovován jako "SENSEI"
 • "OSS!" reaguj na každou radu či povel instruktora, jako znamení porozumění
 • Není dovoleno opustit "DOJO" bez svolení instruktora
 • Každý karateka 8.kyu a vyšší nosí vždy čisté a udržované "Karate GI".
 • Prsty a nehty musí být čisté a krátké. Žádné náušnice, řetízky a podobné ozdoby, které by mohly způsobit zranění.
 • Trénuj celý život minimálně 2x týdně, nehledě na volné dny či svátky.
 • Karate-Do je životní filosofie. Nikdy nezneužívej toto bojové umění!