Masatoshi Nakayama

Masatoshi Nakayama

Masatoshi Nakayama se narodil roku 1913 v Tokyu, v Japonsku. Pocházel ze starého samurajského rodu učitelů šermu a od dětství byl vychováván v duchu bushida. Otec Masatoshi Nakayama sloužil jako štábní lékař v armádě a tak se mladý chlapec dostal v raném věku na Taiwan (Taiei), kde začal s kendem a mnohými jinými druhy sporhi. Bylo úmyslem rodiny, aby Masatoshi Nakayama šel ve šlépějích otce a dědečka a studoval medicínu. Měl navštěvovat univerzitu Himeji v Tokyu. Když ale v roce 1932 přišel do Tokya, zapsal se bez vědomí rodičů na univerzitu Takushoku, aby studoval čínskou historii a jazyk. V té to univerzitě působil řadu let jako profesor a ředitel úseku tělesné výchovy v témže roce tam potkal velkého mistra karate-do Gichina Funakoshio který tam toto bojové umění vyučoval. V roce 1937 absolvoval univerzitu v tomto roce odjel do Mandžuska které se mu objevovalo ve snech následně odcestoval na studijní výměnu do Pekingu a strávil pět let na tamější univerzitě.

V této době se velmi podrobně seznámil s čínskými bojovými uměními. Roku 1946 se vrátil do Japonska a našel svou vlast ve zuboženém stavu. Jako první se pokusil opět uvést do pohybu mezitím stagnující hnutí karate. V Shotokanu se díky Yoshitakově iniciativě změnilo a Nakayama byl neznámý. Karatisté starší generace Shotokanu jako právě Yoshitaka Funakoshi nebo Takeshi Shimoda dosáhli mezitím vysokého mistrovství, ale také žáci z Nakayamova ročníku jako Genshin Hironishi, Shigeru Egami, Hironishi Noguchi, Hidetaka Nishiyama nebo Isao Obata byli uznávané veličiny Shotokanu. Protože žádný ze starých sempai (vedoucích cvičitelů) nebyl už na živu, převzali vedení tréninků se souhlasem mistra Funakoshiho Genshin Hironishi a Shigeru Egami ale i přes to se mu podařilo znovu spojit některá karateka, kteří dříve trénovali pod vedením mistra Funakoshi. Ve zmatku poválečných let (bojová umění byla mezitím zakázána) podnikli společně několik pokusů o to, aby mohli oficiálně pokračovat v tréninku.

Krátce nato začal Nakayama na univerzitě Takushoku rozvíjet koncepce bojového karate. Tyto snahy byly nejprve ze strany většiny učitelů Shotokanu zesměšňovány. Přesto se mu podařilo získat pro svůj plán některé mistry Shotokanu, mezi nimi Hidetaku Nishiyamu a Isao Obatu. Spolu s nimi založil roku 1949 Nihon Karate Kyokai neboli JKA (Japan Karate Association), a v témž roce byl zákaz činnosti bojových umění zrušen. Cílem této organizace bylo vypracovat systém pravidel pro soutěžní karate a vyškolit instruktory, kteří měli následně tuto koncepci šířit.

Masatoshi Nakayama

Po mnohých těžkostech se podařilo Nishiyamovi uvést v život kurs instruktorů JKA a obsadit ho výběrovými sportovci. Nishiyamova rodina byla v japonské veřejnosti vysoce ceněna a on sám byl vynikající mistr karate. Díky jeho váženosti a velkému vlivu prohlásili dokonce učitelé jako Gogen Yamaguchi nebo Hironori Ohtsuka, že jsou připraveni v tomto kursu učit. Mistr Funakoshi, který byl také tázán, svou pomoc JKA odmítl. Od roku 1955 až do své smrti v roce 1987 byl Nakayama rovněž hlavním instruktorem JKA. Nishiyama zůstal uznávanou autoritou a nakonec se uchýlil v roce 1960 do USA, aby šel z cesty hrozícímu konfliktu s Nakayamou.

Mnoho univerzit se poté stalo členy JKA a nechávali se vychovávat jejími členy. Tímto způsobem se JKA pomalu rozšiřovala po celém univerzitním a vysokoškolském karate Japonska. Jenom dvě univerzity v Tokiu - Waseda a Keio si uchránili svoji nezávislost, neboť zde učili bývalí cvičitelé staré Funakoshiho školy mistrovo nesoutěžní karate. Byli však izolováni šířící se politikou JKA. Protože vedení univerzit ve Waseda a Keio odmítlo členství v JKA, dostali všichni studenti těchto univerzit roku 1955 zákaz tréninku v klubech JKA. Roku 1964 JKA opustila své malé Yotsuya Dojo a nastěhovala se do starého Kodokanu.

Představení JKA ale snili o tom, prosadit svoji koncepci karate na mezinárodní úrovni. Už roku 1957 byl Takauki Mikami vyslán jako instruktor JKA na Filipíny a roku 1958 odešel Hirokazu Kanazawa na Hawai, aby zřídil první zastoupení JKA na americké půdě. Roku 1960 ho následoval Hidetaka Nishiyama. Mnozí tito vysoce hodnocení mistři karate ztratili časem své nadšení pro JKA a začali samostatně hledat kořeny pravého karate-do.

Jako nositel 9.danu a dobře známá postava v prostředí karatistyckých soutěží patřil k iniciátorům vysílání instruktorů karate-do do ciziny. Tím přispěl k rozšíření karate jako sportu prováděného podle vědeckých zásad. Díky mistru Nakayama vyrostla JKA v jeden z největších a nejmocnějších svazů sportovního karate. Mistr uveřejnil několik knih, z nichž za zmínku stojí zvláště Dynamické Karate a Best Karate (11 svazků). Masatoshi Nakayama zemřel 15. dubna 1987.

Zdroj: Karate Tygr Shotokan