Dojo-Kun

Dojo Kun - Pravidla chování - Etický kodex

Ačkoli existují různé kodexy, v závislosti na praktikování jednotlivých stylů Karate, všechny následují stejné základní pravidla, která karete-ka povzbuzují k prožívání jejich životů.

Dnes nejčastěji používaný kodex, pochází od Okinawského mistra známého převážně jako Karate Sakugawa, který žil v letech 1733 až 1815. Tento kodex byl také vystaven v prvním Honbu Dojo JKA (Japan Karate Association), které založil na jaře 1936 Mistr Gichin Funakoshi. Dnes ho můžete vidět jako součást Shoman v moho dobrých dojo po celém světě.

Dojo Kun se skládá z pěti mravních zásad, které jsou recitovány instruktorem po meditaci na konci každého tréninku. Instruktor řekne každou větu a všichni karate-ka ji opakují s maximální upřímností. Zde máme rozepsané jednotlivé věty DOJO KUN.

Tradiční Dojo-Kun se skládá z pěti základních pravidel:

Dojo-Kun

Hitotsu. Jinkaku kensei ni tsutomuru koto!

Usiluj o dokonalý charakter!

Hitotsu. Makoto no michi o mamoru koto!

Ochraňuj cestu pravdy!

Hitotsu. Doryoku no seishin o yashinau koto!

Usilovně pěstuj ducha!

Hitotsu. Reigo o omonzuru koto!

Dodržuj zásady společenského chování!

Hitotsu. Kekki no yu o imashimuru koto!

Vyvaruj se přehnané statečnosti!

Usiluj od dokonalý charakter

To znamená, že Karate-do není jen fyzická forma umění, ale také cesta k duševnímu rozvoji. Dokonce, když někdo dosáhne vysokého věku a jeho fyzické pohyby se stávají pomalejší, mysl může pokračovat ve zdokonalování.

Ochraňuj cestu pravdy

Toto pravidlo říká, aby jsme byli věrní a upřímní k našim učitelům stejně tak, jako byli samurajští válečníci věrní svým pánům. Pravdu musíme hájit všude, nejen v dojo.

Usilovně pěstuj ducha

Tato věta hovoří o kompletní obětavosti k vytrvalému úsilí důležitému k pokroku ve vašem tréninku. Pokud budete opravdu dávat veškeré úsilí do vašeho cvičení, pak se na půli cesty potkáte s instruktorem, ale musíte k němu dojít.

Dodržuj zásady společenského chování

Karate-do začíná a končí uctivým chováním. Před každým vstupem a opuštěním Dojo, se musí každý poklonit se ctí nejen svému současnému učiteli, ale všem mistrům, kteří zde byli dříve. Tato zdvořilost pokračuje po celou dobu cvičení, kdykoliv je někdo vyzván instruktorem nebo cvičí s jiným studentem. A nakonec následuje meditace, kde všichni zúčastnění karate-ka musejí vyjádřit svůj respekt formální úklonou (REI).

Vyvaruj se přehnané statečnosti

Vždy se musíte vyvarovat násilnému chování. Bylo řečeno starými mistry: když někdo nemá na výběr a musí se bránit za použití násilí, pak nepochopil správný význam Karate-do.


Všechny tyto myšlenky musí karate-ka nejen uchopit a začít praktikovat v dojo, ale i mimo něj ve všech oblastech a místech svého života a bytí.