Co je Karate-Do?

Karate-Do - Cesta prázdné ruky

KARA - prázdný, TE - ruka, DO - cesta, ve smyslu duševním, způsob života.

Doslovný význam dvou japonských znaků, které tvoří slovo "karate", je "prázdné ruce". To souvisí se skutečností, že karate vzniklo jako systém obrany, která je založena na efektivním použití vlastního těla beze zbraně. Celý systém se skládá z obranných technik a protiútoků - úderů nebo kopů. Slovo prázdné naznačuje nejen to, že se jedná o bojové umění beze zbraně, ale poukazuje i na snahu každého karatisty očistit své myšlení a jednání skrze zbavení se špatných vlastností a návyků.

Abychom správně pochopili, čím je bojové umění karate, musíme si nejprve představit, že stojíme s holýma rukama tváří v tvář po zuby ozbrojenému rytíři - samuraji, který je rozhodnut, že nás zabije. Je jedno, jaké důvody ho k tomu vedou. Důležité je, že jestliže chceme za této situace přežít a nemáme-li možnost utéct, musíme udělat něco velmi rychlého a účinného, aby byl náš protivník zasažen dříve, než nám ukáže, co skutečně umí. V praxi to znamenalo využít moment překvapení a dvěmi až třemi technikami zlikvidovat nepřítele.

Karate je tedy válečnické umění, je to bojový systém užívající ruce, nohy, hlavu, kolena a lokty jako zbraně. Učí studenta jak dovednostem potřebným pro úspěšnou obranu, tak mravním kodexům, kázni a cti, potřebným pro klidný a nenásilný způsob života. Je také vysokou naukou boje jako cesty vnitřního sebepoznávání. Jejím úkolem je přinést cvičícím klid, životní radost a sebedůvěru v jejich běžném životě, a to na všech rovinách. Vynikat při tréninku a přitom v normálním životě bezradně propadat depresím, stresům nebo podléhat negativním emocím znamená nechápat pravý smysl učení.

Karate je také prostředek sebeobrany, a jako takový má nejstarší historii, která sahá stovky let do minulosti. V nedávné době však byly techniky karate vědecky zkoumány a jeho principy dále rozvíjeny pro maximálně efektivní použití lidského těla. Trénink založený na těchto principech spolu se znalostí práce svalů, kloubů a zásadní souvislosti mezi pohybem a rovnováhou, umožňuje současným studentům karate být připraveni jak fyzicky tak psychicky a úspěšně se ubránit možnému protivníkovi. Jako tělesné cvičení je karate velmi výjimečné. Díky tomu, že je velmi dynamické a všestranně používá velké množství svalů, může dokonale procvičit celé tělo a rozvíjet tak koordinaci a hbitost.

Karate-do je však mnohem více než pouhou sebeobranou. Skutečná podstata karate-do je přístup k životu, filosofie, která usiluje o rozvoj vnitřních kvalit člověka a hledá dokonalost charakteru v namáhavém tréninku bojových umění. Cílem studia karate-do není tedy pouhé osvojení si fyzické dovednosti, potřebné k přemožení nepřítele, nýbrž výchova jedince a rozvoj celkového charakteru.

Kdo tedy může cvičit karate?

Cvičit může každý, kdo má čas a chuť. Každý si volí, jak často bude chodit a kolik úsilí a srdce vloží do cvičení. Karate je přístupné všem věkovým skupinám, je naprosto pro každého. Každý se jím může duševně obohatit a fyzicky zdokonalit. Harmonii mezi duchem a tělem mohou hledat jak mladí, tak starší, muži i ženy. Je to aktivita, ve které i pokročilý věk není překážkou, lze začít i v padesáti, šedesáti i později.